Jak szkolimy

Szkolenia i warsztaty realizowane przez Firmę Dom-Coachingu wykorzystują tradycyjne formy szkoleniowe, jednak metodologia coachingu dominuje w pracy z uczestnikami. Narzędzia jakie stosujemy zapewniają wyższe i natychmiastowe efekty pracy.

Należą do nich m.in.:

  • pytania coachingowe
  • określanie indywidualnych zasobów
  • praca z obawami
  • praca nad przekonaniami, w tym eliminowanie przekonań ograniczających
  • planowanie zmian oraz sukcesów
  • budowanie action planu

Zastosowane rozwiązania budują motywację uczestników i sprawiają, że chcą oni i potrafią implementować wiedzę ze szkolenia w swojej pracy. Dzięki metodologii coachingowej uczestnicy szybciej niż standardowo wdrażają zmiany i korygują swoje zachowania.

Nabierają również pewności siebie poprzez eliminowanie swoich obaw i negatywnych przekonań. Programują swoje nastawienie na przyszłości i na TAK. Poprawiają poprzez to swoje wyniki i osiągnięcia. Wzrasta tym samym skuteczność szkoleń.

Najważniejsze! Każdy uczestnik wychodzi ze szkolenia z gotowym własnym action planem.

Wiemy jak ważny jest rozwój młodych pokoleń, więc angażujemy się również społecznie!
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej zajawki z międzynarodowego spotkania „Business week”.