Interpersonalne

  • Sztuka skutecznej komunikacji
  • Zarządzanie czasem
  • Asertywność
  • Pokonywanie stresu
  • Higiena głosu

Szkolenia interpersonalne to przede wszystkim rozwój kompetencji osobistych. Umożliwiają one budowanie skuteczniejszych relacji z ludźmi, a także zapewniają wyższy komfort pracy. Pozwalają osiągać wyższą skuteczność osobistą na co dzień oraz efektywniejsze funkcjonowanie w relacjach społecznych jak i zawodowych.