Coaching dla Biznesu

Efektem coachingu jest oszczędność czasu, wzrost motywacji oraz wzmocnienie.
Korzyści dla firmy: wzrost efektywności i odpowiedzialności uczestnika procesu oraz jego wielopoziomowy rozwój.

Coaching prowadzony jest w trakcie regularnych sesji coachingowych. Ilość sesji coachingowych uzgadniana jest indywidualnie z klientem. Sesje realizowane są bezpośrednio u Klienta lub w innym miejscu uzgodnionym z Klientem.

Coach pracuje nad celami uzgodnionymi z zamawiającym coaching (firma) oraz nad celami indywidualnymi osoby skierowanej na coaching. Każdy proces poprzedzony jest określeniem celów coachingowych oraz warunków współpracy.


Firma Dom-Coachingu realizuje:

  • Coaching dla menadżerów
  • Business Coaching
  • Coaching dla młodych przedsiębiorców
  • Warsztaty dla zespołów dot. procesów zmiany
  • Indywidualne projekty biznesowe „szyte na miarę”