Coaching

Coaching to proces wzmacniania i wspierania Ciebie w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany. Opiera się o Twoje własne odkrycia, wnioski i zasoby. W firmie Dom-Coachingu stosujemy holistyczne podejście do coachingu. W procesach zajmujemy się osobą jako całością.

Coaching ma doprowadzić do wzrostu świadomości oraz wzrostu odpowiedzialności. Coach pomaga Tobie w znalezieniu drogi do Twoich zasobów. Jesteś zarówno autorem jak i wykonawcą zmian w Twoim procesie coachingu.